Pratik Bilgiler
Halat Seçimi Hakkında Bilgiler

Halat Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Halat kompozisyonları; çalışma koşullarına, maruz kalacağı yüke ve hayati risk olasılığına göre seçilir.Halat seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin dikkate alınmasında fayda görülmektedir.

bosluk

1. Tel Mukavemeti 

bosluk

Halatların;
• Kopma yükü,
• Ezilme ve çarpmalara karşı direnci,
• Esnekliği,
• Eğilme yorulma direnci
tel mukavemet değerine göre değişmektedir.

bosluk

2. Halat Kompozisyonları 

bosluk

Halatların;
• Aşınma ve darbelere karşı direnci,
• Eğilme yorulma direnci
halat kompozisyonuna göre değişmektedir. Ekonomik halat ömrü ve kullanım şartları dikkate alınırken bu özellikler de dikkate alınmalıdır.

bosluk

3. Halat Emniyet Katsayısı, Metalik Kesit Alanı

bosluk

Emniyet katsayısının amacı, halat üzerindeki değişik kuvvetlerin toplamı ile halat kopma yükü arasında tatmin edici bir oran tespit etmektir. Bu oranın tespitinde,

• Halatın kendi ağırlığı “statik ağırlık”,

• Ani yüklenme ağırlıkları” dinamik ağırlık”,

• Hızlanma ve yavaşlama anındaki kuvvet değişimleri” ivmeli ağırlık”,

• Bükülmeler sonucu oluşan gerilimler “halat verimlilik oranı”,

• Vibrasyon ve sarılım anında oluşan gerilim değişiklikleri,

• Taşınan cinsi (insan, malzeme vb.),

• Kullanım şartları,

• Halat ömür tayinindeki güçlükler,

• Kullanım hatalarına bağlı tahmin edilemeyen değişmeler

gibi etkenler dikkate alınmalıdır.